April 22, 2024
Gamit at benepisyo ng Lemon essential oil

Gamit at Benepisyo ng Lemon Essential Oil

Sharing is Caring

Ang lemon essential oil ay kuha sa langis na mula sa balat ng lemon. Ang edible version ng langis nito ay ginagamit sa flavorings ng pagkain, kagaya sa cake, tinapay, candy. Sa household products, lemon ang karaniwang gamit sa produkto. Sa personal hygiene products ay ganon din, sabon, body washes, deodorant ay may lemon. Napakaraming gamit sa lemon, versatile sabi nga nila.

Ang lemon essential oil ay isa sa sangkap sa paggawa ng Four thieves oil blend. Kagaya ng prutas ng lemon, ang langis nito ay napakarami ring benepisyo sa kalusugan.

Gamit at benepisyo ng Lemon essential oil

Gamit sa Lemon Essential Oil

Marami kang pang gagamitan sa lemon essential oil. Maaaring gamiting panglinis para natural na i-disinfect ang loob ng bahay. Gamitin sa aromatherapy o massage therapy. Gamitin sa skin & hair care o gamiting isa sa sangkap sa formulation ng DIY Cosmetics.

Anong Benepisyo ng Lemon Essential Oil

Kagaya ng prutas nito, ang lemon essential oil ay isang antioxidant, immuntiy booster, antibacterial, antifungal. Kung gagamitin ito sa aromatherapy, meron itong uplifting effect kung paguusapan ang depression at stress.

AROMATHERAPY– gamitin ito sa aromatherapy kung nakakaramdamn ng depression, malungkot o walang gana. Ang refreshing aroma ng lemon ay makakatulong dito.

AIR PURIFIER– magdiffuse nito sa essential oil diffuser para natural na i-disinfect ang loob ng bahay. Maaari ring gumawa ng mga iba’t ibang uri ng air freshener.

MASSAGE– kasama ng ibang essential oils, gumawa ng simpleng blend para gamitin sa pagmamasahe. Pag gusto marelax, gumawa ng relaxing massage oil. Kung panlaban naman ng mga sakit, maaaring gumawa ng four thieves oil blend. Pumili ng iba’t ibang uri ng langis na may kaparehong benepisyo.

Gamit ng Essential oil sa DIY Cosmetics

Sa diy cosmetics, ang lemon essential oil ay maaari mong gamitin sa paggawa ng sabon, liquid or solid. Sa mga cream o lotion ay maganda rin ito kung gusto mo ang citrusy smell. Gamitin rin ito sa pag blend sa paggawa ng perfume o cologne o body mist.

Maganda rin itong gamitin sa DIY deodorant dahil ang lemon essential oil ay deodorizer. At dahil sa antibacterial properties nito, mako-control ang pagdami ng bacteria na sanhi ng anghit sa kili-kili.

Phototoxicity ng Lemon Essential Oil

Ang lemon essential oil ay isa sa mga essential oil na phototoxic. Kung gagamit nito, siguraduhing hindi ka mae-expose sa sinag ng araw. Gumamit rin ng sunblock o sunscreen kung lalabas. Parehong pag-iingat ang gagawin kung gagamit ng prutas nito.

Mga gamit at benepisyo ng lemon

Paano gumawa ng Lemon Oil

Maaring gumawa ng lemon infused oil gamit ang proseso ng oil infusion. Ang lemon infused oil ay maaaring gamiting pang masahe, ipahid sa balat, gamiting sangkap sa mga DIY. Kung gumamit ka ng carrier oil na edible kagaya ng vegetable oil na gamit sa pagluluto, coconut oil o olive oil, maaari itong gamitin sa pagkain o baking.

Paggawa ng spices & herbs oil infusion

Gabay sa paggamit ng Lemon Essential oil

INCI– Citrus Limonum

Usage rate– 2% and below

Solubility– water insoluble

Note/Accord– top note

Color & texture– pale, yellowish

Ginagamit sa aromatherapy, masahe, natural na lunas, DIY skin & hair care, perfume

Benepisyo– immunity booster, antibacterial, antifungal, deodorizer, whitener

Spiritual & Magical uses– purifying and cleansing

Protective measures sa paggamit/Contraindicationspatch test, i-dilute sa carrier oil bago gamitin. Huwag iinumin kung hindi edible. Phototoxic

Storage– ilayo sa sinag ng araw at ilaw.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *