April 22, 2024

Natural na pamuksa sa langaw

Sharing is Caring

Ang langaw ay tinatawag na ”vector”. Ito ay nagdadala ng iba’t ibang uri sakit sa pagko-contaminate ng ating pagkain at inumin. Pag nakain o nainom natin ang pagkain o inumin na contaminated ng mga mikrobyong dala ng langaw, maaari tayong magkasakit. Madali lamang puksain ang mga langaw, maraming mga insecticide na maaaring gamitin. Pero masama sa kalusugan! Merong natural na pamuksa sa langaw, ito ay ang White vinegar o puting suka.

Mga sakit na dala ng mga Langaw

Ayon sa article ng rentokil ng Ireland, ang mga langaw ay may mga dalang sakit kagaya ng;

  1. Cholera
  2. Conjunctivitis
  3. Dysentery
  4. Gastroenteritis
  5. Salmonellosis
  6. Tuberculosis
  7. Typhoid fever

    Kadalasan ang unang natatamaan ng mga sakit na ito ay ang mga bata na mahina pa ang resistensya. Importante na maging maingat tayo sa ating pagkain at inumin, lalong lalo na kung may mga batang kukunsumo nito. Ang paglilinis rin ng kapaligiran at sa loob ng ating bahay ay importante para maiwasan na magkaroon ng breeding area ang mga langaw pati na rin ang mga lamok

Paano gumawa ng natural na pamuksa ng langaw gamit ang SUKA

May mga nabibiling pamuksa ng langaw na hindi ka magpapakawala ng mga masamang kemikal. Ito ay kagaya ng fly swatter, o fly catcher glue. Ito ay medyo safe sa paligid at sa ating kalusugan. Pero ang pinaka safe talaga ay ang paggamit ng white vinegar o suka puti. Ito ay ligtas mula sa mga mapinsalang kemikal. Isa rin ito sa mga benepisyo ng apple cider vinegar at white vinegar, ang puksain ang mga langaw. Pero ang apple cider vinegar ay medyo mahal. Gamitin nalang ang apple cider vinegar sa katawan, pagkain at inumin para makuha ang mga benepisyo nito. Pagdating sa pagpuksa ng langaw o panglinis, gumamit lang ng puting suka. Kaya naman nitong gawin ang tungkulin pagdating sa mga pesteng ito.

Natural na pamuksa ng langaw gamit ang white vinegar o apple cider vinegar

White vinegar natural na pamuksa sa langaw

Mga kailangan

  1. White vinegar/Puting suka
  2. Liquid dish washing detergent (kagaya ng joy)
  3. Garapon o mangkok

  Lagyan ng suka ang garapon o mangkok hanggang sa kalahati ng sisidlang gagamitin. Patakan ng liquid detergent. Bahagyang haluin ito. Ilagay ang garapon o mangkok sa lugar na kung saan ay may mga langaw. Maaari rin itong ilagay malapit sa mga prutas o gulay na kung saan ay may mga fruit flies.   

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *